SF og S sikrer ambitiøs forebyggelsesindsats

Kronisk syge tegner sig i dag op mod 80 pct. af Danmarks sundhedsudgifter.

Derfor vil den forebyggende indsats blive styrket markant med S’ og SF’s nye finanslovsforslag for 2011, hvor der er afsat hele 400 mio. kr. til øget forebyggelse i kommunerne. Skriver SF i sin pressemeddelse

-Og fortsætter.
En forebyggelse der vil understøtte tilbuddene til kronisk syge og den brede folkesundhed

“Med den nuværende eksplosion af kroniske sygdomme og dertilhørende enorme sundhedsudgifter, er forebyggelse helt afgørende for, at vi også i fremtiden kan bevare vores velfærdssamfund,” påpeger SF’s sundhedsordfører f. forebyggelse Karl H. Bornhøft.

“S og SF afsætter derfor hele 400 mio. kr. i 2011 til forebyggelse i kommunerne, så kommunerne reelt får mulighed for at skabe et sundere samfund, hvor borgerne bl.a. har bedre mulighed for at røre sig og købe sund mad,” siger Karl H. Bornhøft og fortsætter:

“Vi nægter at acceptere, at der hvert år dør 20.000 danskere af sygdomme, der kan undgås ved forebyggelse.

Og at danskerne ligger i bund, når det gælder middellevetid sammenlignet med andre europæiske lande.

Dette skyldes bl.a., at regeringen i årevis har nedprioriteret forebyggelse – og det skal der altså laves helt om på med en ny regering.”

For yderlig læsning

Se seneste nyt fra SF her