SF: Østarbejdere på støtten er regeringens ansvar

SF’s folketingsmedlem Pia Olsen Dyhr mener at Støjberg er en hykler, når hun alene sender skylden for problemet med fyringer pga. billig arbejdskraft videre til EU. Skriver SF i sin pressemeddelelse

–og forsætter
Den danske regering har undermineret den danske model, og sendt flere i armene på kontanthjælpen i stedet for i dagpenge systemet.

Og regningen betales nu af de danske skatteborgere
“VKO har et stort ansvar for, at danske overenskomster og det danske arbejdsmarked undergraves af billig arbejdskraft.

S-SF har foreslået kædeansvar, så vi sikrer os, at ingen bliver underbetalt og alle betaler skat. Det vil de borgerlige ikke være med til” siger Pia Olsen Dyhr.

“I stedet forringer de dagpengene så flere og flere melder sig ud af a-kasserne – og så bliver der run på kontanthjælpen. Det er dette også et udtryk for”.

“Det er afgørende for systemets sundhed at Østeuropæiske arbejdere organisere sig sammen med deres danske kollegaer.

Derfor vil jeg gerne opfordre dem til at melde sig ind i danske fagforeninger. Så er de sikrede mod underbetaling og udnyttelse. Det nytter ikke at der køres på fribillet”

Der er nu to veje fremad.
En forbedring af dagpengesystemet i DK, og at arbejde for nogle ændrede EU regler.

EU reglerne er jo problematiske og SF foreslår derfor at vi arbejder for en ændring af EU-reglerne, så en EU-borger skal indbetale skat i f.eks. et år for at opnå samme retninger som øvrige danske skatteborgere.

Det svarer til kravet på dagpenge, hvor man også skal have indbetalt et år for at få andel i goderne.

“At man blot skal have betalt skat i Danmark i 10 uger for at modtage kontanthjælp, mens man som familiesammenført skal være i landet i 7 år. Det er jo absurd, forklarer Pia Olsen Dyhr og fortsætter

“Vi vil stærkt opfordre ministeren til både at arbejde for en forbedring af dagpengesystemet og til at lægge pres i EU for at få ændret reglerne om indbetaling af skat.

Hun skal erkende at der skal handles på begge fronter”. Siger Pia Olsen Dyhr, ifølge pressemeddelsen.

For yderlig læsning

sf.dk/seneste-nyt