SF: Styrkelse af atomkraft sikkerheden i EU

SF vil have at der i EU bruges midler på øget sikkerhed ikke på at bygge nye a-kraftværker.

SF’s energiordfører Anne Grete Holmsgaard vil i dag i Folketingets spørgetid blandt andet afkræve svar fra Klima- og energiministeren på, hvad regeringen vil gøre for at sikkerheden på europæiske a-kraftværker øges. Skriver SF i sin pressemeddelelse

-Og fortsætter

-Danmark bør arbejde for at EU stopper med at promovere atomkraft og i stedet fokusere på sikkerhedsindsatsen i EU og i EU’s naboområder mod øst.

Dette kan f.eks. gøres ved at ændre den europæiske Euratom-traktat, der fortsat har det som et formål at støtte a-kraft.

Den stresstest, som EU netop har besluttet bør derfor udvides ved at EU tager kontakt til nabolandene mod Øst, mener Anne Grete Holmsgaard

Statsstøtte til kulkraft er nu endelig under udfasning. Det samme bør ske med statsstøtte til A-kraft.

Vi skal til at anskue a-kraft i en europæisk sammenhæng og som en energikilde der indebærer potentielle grænseoverskridende miljø- og sundhedsproblemer.

Vi kan ikke kun fokusere på et Danmark uden a-kraft, men gøre en aktiv indsats på Euroinger, så medlemslandene ikke længere kan give statsstøtte til atomkraft

Det kræver en stærk alliance med de andre lande, der længe har været bekymret for sikkerheden omkring atomkraften og dens uløste affaldsproblemer og som derfor i stedet satser på energieffektiviseringer og vedvarende energi.

SF vil senere på måneden søge tilslutning blandt sine søsterpartier og partier tilsluttet partigruppen under Nordisk Råd på et møde i Stockholm.

For yderlig læsning

Seneste nyt fra SF

Se den Grønne gruppe i parlamentet her


Læs også: De fleste danske politikere vender sig stærk mod atomkraft, men der er undtagelser.