Sidste nyt om cirkulær økonomi

Sidste nyt om cirkulær økonomi
Tirsdag morgen fik udvalget en opdatering på hvordan de såkaldte trilog-forhandlinger forløber om den store cirkulær økonomi-pakke som Parlamentet vedtog forhandlingsmandat til i Strasbourg i marts. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter.
De første forhandlinger imellem Kommissionen, Rådet (regeringerne) og Parlamentet
blev holdt den 30. maj, efter Rådet fastlagde sin position den 19. maj.

Hovedtemaer for forhandlingerne vil blandt andet være definitioner, bindende målsætninger, beregnings-metoder og forebyggelse.

Parlamentet arbejder for eksempel for målsætninger om
30 procent reduktion af fødevarespild i 2025 og 50 procent i 2030.

Rådet og Parlamentet får svært ved at blive enige, selvom overdragelsen af formandskabet for Rådet fra Malta til Estland giver nyt håb.

Nu har forhandlerne seks måneder til at få en aftale i hus, inden formandskabet så overgår til Bulgarien. Hvis det kommer dertil vil det være et stort tilbageslag for den grønne dagsorden.

For yderlig læsning

Seneste nyt fra SF

Se den Grønne gruppe i parlamentet her