Skolelukninger er regeringens ansvar

Skolelukninger er regeringens ansvar
Regeringen må tage hovedansvaret for de mange skolenedlæggelser, som en række kommunalpolitikere landet over er tvunget ud i pga. den økonomiske benlås, regeringen har påtvunget kommunerne.

Lige nu overvejer kommuner derfor at lukke mindst 126 skoler.
Men der er intet fagligt belæg i at store skoler er bedre end mindre skoler.
Skriver SF i sin pressemeddelelse

-og fortsætter
Tværtimod er der relativt lidt at spare, men stort besvær for mange børn og forældre ved de mange skolelukninger.

Ikke mindst i udkantsområder, hvor lukning af mindre skoler kan være ensbetydende med meget lang transporttid fra hjemmet til skolen.

Det er ikke hensigtsmæssigt – hverken set i et samfundsmæssigt eller børne-/ forældreperspektiv, hvis børn helt ned i 6 års alderen skal have lang transporttid hver dag for at komme i skole.

SF erkender, at der selvfølgelig er en grænse for, hvor små skoler kan være for at give tilstrækkelig dynamik og faglig sparring i lærergruppen, men det er ikke rigtigt – endsige dokumenteret, at store skoler er fagligt bedre end mindre skoler som Løkkes Rejsehold ellers har forsøgt at argumentere med.

Det handler primært om benhård økonomisk prioritering i kommunerne, når skolelukninger og -sammenlægninger er på tapetet!

Folkeskolen er i den grad under pres som følge af regeringens politik over for kommunerne.

Vi ved, at en lang række kommuner ikke ser sig i stand til at overholde det lovpligtige minimumstimetal i fag som dansk og matematik, fordi kommunen fattes penge. For slet ikke at tale om manglende penge til efteruddannelse, renovering af skolebygninger, vikardækning etc.

Derfor er regeringen og Lars Løkkes ambitioner om en folkeskole i verdensklasse i 2020 tom snak.

Og lukning af en lang række lokale skoler bidrager ikke til at styrke folkets skole. Tværtimod vil det ofte øge søgningen til de private skoler.

SF tilfører med Fair Løsning folkeskolen 2 mia. kroner, så det bliver muligt at drive folkeskole, der hvor folk bor, og ikke bestemt af hvor dårlig en aftale regeringen har lavet med KL om kommunernes økonomi. Siger SF, ifølge pressemeddelelsen.

Seneste nyt fra SF