Slaveriet tilbage i Danmark

Danmark spillede en fremtrædende rolle i slavehandlen fra 1650 og til slaveriets ophør i 1848. Skriver Kirsten Lyhne på sin Blog / blogs/lyhne /avisen.dk/

– Og fortsætter
Danmark nåede at blive den syvende største slavehandlende nation i verden.
Det store spørgsmål er dog, om slaveriet blev afskaffet og nu er genindført.

Der er ifølge Lov om Aktiv Beskæftigelsespolitik samt Lov om Aktiv Socialpolitik – en forpligtelse til at syge og kontanthjælps- /Dagpenge-modtagere skal i aktivering, arbejdsprøvning eller virksomhedsrevalidering.

Det betyder at såvel syge som kontanthjælpsmodtagere m.v.
-skal sendes i arbejde – dog uden at modtage løn.

Det fik slaverne heller ikke.
De fik kost og logi, og dét er også det som slaverne i Danmark får
–hverken mere eller mindre!

Virksomheder får gratis arbejdskraft, -slaven har IKKE ret til at sige nej
Det vil sige, det kan man godt, så mister kost og logi.

Når en sygemeldt eller kontanthjælpsmodtager sendes i aktivering,
-skal de ikke kun arbejde gratis.

De skal arbejde HELE ÅRET, samt blive indenfor landets grænser.
FN’s konvention om retten til ferie og fritid, gælder IKKE.

De kan arbejde alle årets dage, og i alle døgnets 24 timer.
Nattillæg, helligdagstillæg m.v. eksisterer ikke.

“Slaveri-perioden” er begrænset, men kan forlænges, og kan vare op til et år.
-Virksomhederne kan få -slaver, som skal arbejde til de segner.

Er bopælen Sønderjylland, må de ikke tage til Flensburg for at handle, -det kan betragtes som forsøg på socialt bedrageri, og det kunne jo også være et forsøg på at stikke af! -Skriver Kirsten Lyhne b.la. på Netavisen //avisen.dk

Reference
Netavisen //avisen.dk/blogs/lyhne/slaveriet-tilbage-i-danmark_30246.aspx

For yderlig læsning.

Hænger handicappede og udsatte ud som udgiftstunge gøgeunger
 
Syge modtager enslydende svar på deres henvendelser til Beskæftigelsministeriet
 
Netavisen, Ekstrabladet: Pia Kjærsgaard fuld af løgn