Små grupper i parlamentet, svær fremtid

020920132150
De små politiske grupper i parlamentet går en svær fremtid i møde
Europa-Parlamentsvalget er for længst overstået og arbejdet i parlamentet så småt begyndt at komme i gang igen. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter.
I de kommende uger forestår høringer af kandidaterne til Kommissionsformands Junckers nye hold af kommissærer.

Det er en af parlamentets vigtigste opgaver at teste kommissærkandidaternes viden og indstilling til deres respektive arbejdsområder og samtidig en mulighed til parlamentet at skille sig af med eventuelle brodne kar.

Desværre tyder en del på at der er lagt op til en skueproces.
Det er nemlig kommet ud at de Konservative sammen med Socialdemokraterne og de Liberale i parlamentet nu vil indgå i en fast stor koalition for at sikre Kommissionsformanden et stabilt flertal til at gennemføre lovgivning i parlamentet.

Hvis det viser sig at være tilfældet, er der tale om en dødssyg udvikling hen imod det to-partisystem der hærger de fleste store lande, fx England, Frankrig,

Tyskland. Det er skidt for det europæiske demokrati hvor store og små mindretal holdes helt ude af indflydelse. De mindre politiske grupper herunder de Grønne kan se frem til at blive holdt helt ude fra de vigtigste sagsområder.

Hidtil har de Grønne været leveringsdygtige i teknisk fagligt input af høj kvalitet i den europæiske lovgivningsproces, hvorfor det vil være katastrofalt hvis de største grupper nu vælger helt at udelukke at samarbejde og fremover blot beslutter det hele internt i den store koalition.

Det er i øvrigt helt i strid med gode nordiske traditioner for demokrati hvor deltagelsen af også mindre partier sikrer god folkelig indflydelse på lovgivningen.

Margrete vil følge udviklingen nøje og tage fat i sine nordiske kolleger hvis den tendens bider sig fast.

For yderlig læsning.

Seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her