Social dumping skal tages alvorligt

Social dumping skal tages alvorligt
Presset for bedre arbejdsvilkår for EU-chauffører vokser. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Onsdag 25. marts stiller Parlamentet spørgsmål til Kommissionen om minimumslønninger for lastbilchauffører.

De sidste år har lønningerne i transportbranchen der kører på tværs af grænserne, de såkaldte cabotagekørsler hvor EU-regler udnyttes til at dumpe transportpriserne i EU, ofte været diskuteret i de europæiske medier.

Chaufførernes lønninger er i mange tilfælde så lave at branchen rammes af social dumping.
Fra flere EU medlemsstater, herunder blandt andre Danmark, Finland og Tyskland, har man på forskellig vis forsøgt at gribe ind mod problemet indenfor den eksisterende EU-lovgivning.

I Danmark lykkedes det SF at få afsat omkring 10 mio. kr. på dette års finanslov som skal sikre bedre kontrol med cabotagekørsel.

Men vi har brug for bedre fælles europæiske regler med fokus på chaufførernes rettigheder hvis vi skal sikre ordentlige arbejdsvilkår i transportbranchen.

I december nedstemte parlamentets transportudvalg Kommissionens forslag om nye regler på området fordi de ikke var vidtgående nok.

De Grønne vil blandt andet have en klar definition af cabotagekørsel og en bedre indsats mod postkassefirmaer hvor virksomheder registreres i andre lande end dem de reelt har deres forretninger i for ad den vej at kunne byde chaufførerne dårlige arbejdsvilkår.

Derfor tager Parlamentet emnet op for at diskutere den fælles EU indsats mod social dumping indenfor rammerne af det Indre Marked og kræver at Kommissionen tager problemerne med social dumping alvorligt.

For yderlig læsning.

Parlamentets Transportudvalg
 
/sf.dk /seneste-nyt
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her