Socialforvaltninger og Jobcentre dårlig oplevelse


Socialforvaltninger og Jobcentre dårlig oplevelse
Vrede, afmægtighed og følelsen af ikke at blive lyttet til.

Mange borgere, som møder det sociale system bestående af bl.a. socialforvaltninger og jobcentre, synes ikke de får den rigtige hjælp til at komme videre, skriver lektor Søren Juul.

Den 7. januar forsvarer han sin doktorafhandling om solidaritet, der også består af en kritisk analyse af det sociale system.

Han kritiserer, politikikerne for at de har overset, og stadig overser betydningen af,
om klienterne i det sociale system føler sig retfærdigt behandlet.

I sin doktorafhandling fortolker han det ud fra en filosofisk teori om,
hvad anerkendelse betyder for individer og for samfundsudviklingen.

Den tyske filosof Alex Honneth argumenterer for, at anerkendelse er en forudsætning for, at mennesket kan udvikle selvtillid.

Menneskets identitet afhænger af sociale relationer til andre og deres anerkendelse.
Anerkendelsesrelationer er vigtige elementer i samfundsudviklingen.

Klienterne i det sociale system føler, at der bliver talt henover hovedet på dem.
Mange mister fornemmelsen at være herre over deres eget liv,
føler sig nedgjorte og umyndiggjort.

Reference:
Forskning og videnskab.dk/forsker_kritiserer

For yderlig læsning

En lang og sej kamp for at få ret
 

Ny Danmarksrekord til Guinnes Rekordbog 2010.