Spændende jobudspil fra EU

EU-Kommissionen fremlægger senere i dag en beskæftigelsespakke, der kommer med konkrete forslag til, hvordan flere kommer i arbejde i EU i de kommende år. Skriver SF i sin pressemeddelelse

–og forsætter
Forslaget varsler et skifte i fokus fra udbud til efterspørgsel af arbejdskraft fra EU-side, og det glæder Emilie Turunen, medlem af Europa-Parlamentets beskæftigelsesudvalg.

– Vi skal i de næste 8 år skabe minimum 17,6 mio. nye job i EU, og dagens forslag fra Kommissionen peger på de rigtige ting.

I stedet for at spytte standard-svaret ud om blot at skære ned og skære ned, kommer man nu for første gang med konkrete bud på, hvordan man øger efterspørgslen på arbejdskraft.

Det er særlig klogt, at Kommissionen peger på klima- og energiområdet og på velfærds- og sundhedsområdet som sektorer, hvor der er vækstmuligheder.

Det er akkurat de sektorer, som også den danske regering har udpeget som mulige områder for vækst.

I forslaget fra Kommissionen er der lagt op til at øremærke ca. 600 mia. kroner frem mod 2020 til jobskabelse, et forslag Emilie Turunen hilser velkommen. Og så sætter Kommissionen fokus på de unge.

– Personligt er jeg meget glad for at se, at der nu bliver fremsat et forslag til en europæisk ungdomsgaranti, så unge bliver tilbudt job eller uddannelse senest 4 måneder efter, de er blevet arbejdsløse.

Godt hver femte ung i Europa er uden job, og det kræver en særlig indsats, hvis vi ikke skal miste en generation til arbejdsløshed.

For yderlig læsning

Seneste nyt fra SF her
 
Nyt ambitiøst udspil fra Kommissionen læner sig op af Emilies betænkning om ungdomsarbejdsløshed