Stadig for få kvinder i universitetstoppen

Stadig for få kvinder i universitetstoppen
Unge kvindelige forskere har ikke splintret glasloftet på universiteterne endnu. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter.
Selvom der i dag er 59 kvinder ud af 100 universitetsudklækkede, er der stadig kun 18 kvinder ud af 100 professorer.

Og kun otte indenfor naturvidenskab og matematik.
Men kvinderne bærer selv en del af ansvaret:

Begge køn ansætter nemlig hellere mænd end kvinder til disse topforsknings-stillinger og familieliv og arbejde er fortsat for svært at kombinere indenfor forskningsverdenen.

(Video; Det Frie Forskningsråd: Topforsker og småbørnsmor – en svær balancegang)

Decideret kønskvotering her er måske ikke en farbar vej.
Men noget må gøres for at universiteterne kan få fuld glæde af de mange dygtige kvinder

For yderlig læsning

Seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her