Status på Energi-Unionen


Status på Energi-Unionen
EU-Kommissionen skal hvert år give en status på hvor langt EU er nået med Energi-Unionen og på samme tid udstikke en detaljeret plan for hvad der skal nås det følgende år. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Tirsdag d. 24. skal Kommissionen fremlægge status på Energi-Unionen for Europa-Parlamentet.

Kommissionen er meget klar omkring mål for energieffektivitet – vi skal op på 30 % i 2030.

Derudover skal subsidier til fossile brændsler udfases – det er gode nyheder.

Men Kommissionens formand, Jean Claude Juncker, har ofte lovet at EU skal være nummer ét i verden når det gælder vedvarende energi – og her svigter Energiunionen altså!

Der er ikke umiddelbart nogen plan for at EU skal øge sine ambitioner for vedvarende energi, og investeringerne i vedvarende energi i EU falder.

Alt i mens stiger VE-investeringerne i andre dele af verden.
I 2014 installerede EU kun 7 Gigawatt solenergi, mens Kina installerede 10,6 Gigawatt og Japan 9,7.

Samme år installerede Kina lige dobbelt så stor vindmøllekapacitet som EU har.

Forud for klimatopmødet i Paris må denne års-status på energi-unionen siges at være en forspildt mulighed for at markere EU’s position som leder på klimaområdet.

For yderlig læsning

/sf.dk /seneste-nyt
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her