Stor succes for patienter i hele Europa

Stor succes for patienter i hele Europa
Margrete har været ordfører på en rapport som de Grønne i sidste uge kom igennem med. Den gør op med de stigende medicinpriser der lige nu virker nærmest som en naturlov. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Patienter skal have adgang til den medicin de har brug for.
I dag er der mange tilfælde hvor folk ikke får adgang til livsvigtig medicin på grund af oppustede priser der ikke skyldes forsknings- og udviklingsomkostninger, men tvivlsom brug af patenter samt det faktum at medlemslandene forhandler hver for sig med medicinalvirksomhederne som derfor har nærmest frit spil til at sætter prisen så højt som de kan.

Markedet for lægemidler fungerer ikke i dag: Den offentlige sektor betaler ofte to gange for nye lægemidler, og medicinalvirksomhedernes ublu priser stammer for en stor dels vedkommende fra markedsføring og lobbyisme i stedet for fra forskning og udvikling af medicin som reelt har en bedre virkning.

Vi må modstå det pres vi oplever fra medicinallobbyen som ønsker at få hurtigere godkendelse af lægemidler – uden de dyre og besværlige, men nødvendige medicinske forsøg.

En sådan ’fast track’ giver ingen sikkerhed for patienterne eller brugbar viden til behandlerne.

Det pres oplever vi i Europa og det er der taget rimelig højde for i rapporten.
Men så gjaldede det jo igennem USA med Trumps nye plan om ’billigere medicin ved hurtigere godkendelse’.

Lægemidler skal være gennemprøvede, der skal være transparens i prissætningen på medicin og testresultaterne – også de negative – skal være tilgængelige for alle.

Patienter skal føle sig trygge ved den medicin de tager – og sundhedsbudgetterne skal ikke plyndres.

Læs mere her i Margretes artikel i The Parliament Magazine, udgave 449, s.36:
 
Du kan også vælge, at se den omtalte artikel som et screendump her

For yderlig læsning

/sf.dk /seneste-nyt
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her