Styrk fællesskabet i EU og bekæmpe social dumping


Styrk fællesskabet i EU og bekæmpe social dumping
2015 er valgår ikke bare i Danmark, men i en lang række europæiske lande (Storbritannien, Spanien, Polen, Grækenland, Finland, Portugal og Estland). Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter.
Det er vigtigt at det europæiske fællesskab bliver et centralt emne i valgdebatterne rundt omkring så vi får debatteret konkret hvad vi vil med Europa og ikke fortaber os i en navlebeskuende retorik hvor samarbejdet i EU reduceres til udfordringerne ved den fri bevægelighed.


 
I Storbritannien er det lagt op til at det national-provinsielle, EU-fjendtlige UKIP vinder valget hvilket meget vel kan medføre at debatten i Danmark igen går i barndom og kommer til at dreje sig om for eller imod medlemskabet af EU.

Dermed risikerer vi at der ikke bliver plads til fx at fokusere på så aktuelle emner som social dumping og styrkelsen af rets- og politisamarbejdet med landene omkring os.

For yderlig læsning

The UKIP clown princess Janice Atkinson
 
/sf.dk /seneste-nyt
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her