Svine-Cirkulæret

280820130833

Cirkulære er betegnelsen for en administrativ forskrift udstedt af en forvaltningsmyndighed. Et cirkulærer indeholder typisk bestemmelser, der er rettet til hierarkisk lavere placerede institutioner.

Sådanne cirkulærer udstedes med hjemmel i det bestående over-underordnelsesforhold, der giver adgang til at give tjenstlige ordrer. Skriver man på, webstedet //da.wikipedia.org/wiki /Cirkulære

Cirkulære, forskrift, som udstedes af centrale administrative myndigheder med underordnede myndigheder som adressater

220320112206Udover at ‘klovne’ sig til lidt gratis medieomtale, så har Dansk Folkeparti intet ud af deres fantasifulde forslag.

Men, den form for markedsføring er set brugt af flere partier, og ses ofte i sammenhæng med totalitære ideologier.

-Totalitære ideologier
Den typiske trussel mod demokratiet har været de totalitære ideologier.
For at komme til magten betjener de totalitære ideologier sig af populisme.
Både populismen og de totalitære ideologier vinder tilhængere ved at spille på folks følelser.

Reference
webstedet //da.wikipedia.org/wiki/Cirkulære
webstedet //democracy-handbook.org/wiki/index.php?title=Totalitære_ideologier
webstedet //denstoredanske.dk /Samfund,_jura_og_politik/Jura/Statsforvaltningsret/cirkulære

For yderlig læsning.

Nu skal Danmark uniformeres