Til kamp for de blinde

Til kamp for de blinde
Mandag er Margrete til første såkaldt trilog-forhandling mellem Parlamentet, Rådet (regeringerne) og Kommissionen

-om Marrakesh-traktaten der sikrer blinde og svagtseende adgang til læsemateriale uden om de almindelige copyrightregler. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Rådet blev onsdag den 22. marts enig om en forhandlingsposition med et fælt ændringsforslag til Kommissionens glimrende direktivforslag.

Ændringsforslaget svækker de blindes ret til at producere og dele læsemateriale for i stedet at åbne for kompensation til rettighedsindehaverne.

Det vil klart forringe adgangen til materiale i forhold til hvad Marrakesh-traktaten lover.

Dermed går Rådet ikke bare mod Kommissionen men også mod Parlamentet som gentagne gange siden 2013 har presset på for at EU skal implementere Marrakesh-Traktaten som EU-lov.

Den danske regering har over for både Folketingets Europa-udvalg og handicaporganisationerne givet det indtryk, at den støtter de blindes adgang til læsemateriale.

Men i de interne forhandlinger på topembedsmandsniveau har regeringen aktivt arbejdet for at begrænse materiale til de blinde.

Regeringen har desuden først udeladt i orienteringen til Folketinget at omtale Parlamentets mangeårige støtte til Marrakesh-Traktaten, med stort flertal, siden vildledt om Parlamentets position.

De vigtige advarsler mod ændringsforslaget fra handikaporganisationerne har den danske kulturminister overhovedet ikke nævnt skønt udvalget spurgte til dem og protesterne var kendt i regeringen.

Mandag bliver der kamp til stregen når Parlamentet og Kommissionen skal forhandle med Rådet med så forskellige holdninger til de blindes rettigheder og muligheder.

Læs mere om traktaten og forhandlingerne her/EN.pdf.

For yderlig læsning

Seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her