Trækker lovforslag om ret til barsel tilbage

Kommissionen trækker lovforslag om ret til barsel tilbage
Efter flere års træden vande i Ministerrådet vælger Kommissionen nu helt at trække et revolutionerende lovforslag om barsel tilbage. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Europa-Parlamentet vedtog med et markant flertal barselsdirektivet tilbage i oktober 2010 som blandt andet sikrede kvinder minimum 20 ugers betalt barsel og mænd 2 ugers betalt barsel i hele EU.

Siden da har et såkaldt blokerende mindretal af EU-lande gjort sit for at loven ikke er kommet ud af stedet.

I stedet for at presse landene i Ministerrådet vælger Kommissionen nu tilsyneladende at trække lovforslaget tilbage.

Det er en nedslående udvikling som går direkte imod Kommissionens løfte om at mindske skellet mellem mænd og kvinder i Europa.

På grund af den økonomiske krise presses mange til at tilsidesætte deres ret til barsel, ligesom mange oplever direkte diskrimination på arbejdspladsen på grund af graviditet.

Vi skal værne om europæernes ret til barsel, og derfor er det et alvorligt tilbageslag at Kommissionen nu tilsyneladende opgiver EU-lov om netop barsel.

For yderlig læsning

Seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her
 
Dansk Folkeparti og VK-Regeringen er imod bedre barselsregler til nybagte mødre