Uddannelse og forskning skal sikre fortsat produktion i Danmark

En ny rapport fra Danmarks Vækstråd viser, at Danmark mister produktionsarbejdspladser.
Rapporten understreger, at regeringen har ført en helt forfejlet erhvervspolitik de seneste ti år.

Regeringen har nedprioriteret de områder, hvor der er størst vækst på globalt plan, nemlig miljø- og energiområdet.

Samtidig har de skåret i det eksportfremmesystem, der skulle hjælpe nye danske virksomheder ud på verdensmarkedet. Skriver SF i sin pressemeddelelse

–og forsætter
SFs vækstordfører Steen Gade siger, om rapporten
-Udviklingen viser endnu engang, at de seneste 10 års erhvervspolitik – eller mangel på samme – har været helt forfejlet.

Regeringen har ikke i tilstrækkelig grad sat fokus på at hæve innovationsniveauet i virksomhederne.

Resultatet er, at danske virksomheder i sammenligning med andre europæiske lande sælger færre nye varer, samt at produktivitetsniveauet i de danske virksomheder har udviklet sig langsommere end hos konkurrenterne.

-Regeringens svar på virksomhedernes udfordringer er at sænke lønniveauet i virksomhederne ved at få en større ledighed.

Således siger Brian Mikkelsen til Børsen i dag, at de 75.000 hænder han forventer, at tilbagetrækningsreformen vil skabe, skal medvirke til at forhindre lønstigninger.

I SF går vi også ind for, at omkostningsniveauet bliver lavest muligt, men vi tror aldrig, at danske virksomheder kommer til at konkurrere på den laveste løn.

SF har fremlagt et vækstudspil, der vil skabe 75.000 nye jobs frem mod år 2020.
Mange af dem vil være produktionsjob.

Steen Gade siger
-Vi skal i Danmark igen have en strategisk erhvervspolitik, hvor vi satser på at udvikle kompetencer og rammevilkår på de områder, hvor der er udsigt til global vækst.

Og så skal vi styrke produktionsvirksomhedernes produktivitet gennem bedre afskrivningsmuligheder, opkvalificering af arbejdsstyrken samt ved at øge forskningen i for eksempel nye produktionsmetoder.

Omvendt vil regeringen hellere give generelle skattelettelser, der særligt kommer servicevirksomheder til gode, samt skære på ambitionsniveauet indenfor uddannelse og forskning.

For yderlig læsning

Seneste nyt fra SF


Ny forskning underkender regeringens beskæftigelsespolitik