Underleverandører i vindmølleindustrien skal være globale

Vindmølleproduktionen globaliseres i disse år.
De store danske vindmølleproducenter får stadig mere konkurrence fra udenlandske konkurrenter. Skriver SF i sin pressemeddelelse
–Og forsætter
Derfor skal der gøres en aktiv indsats for at koble vores mange underleverandører i vindmøllesektoren med udenlandske producenter.

Derfor foreslår vækstordfører for SF Steen Gade i dag et nyt vindmølleinitiativ med fokus på små og mellemstore virksomheder:

– Der skal dannes et offentlig-privat partnerskab mellem underleverandørerne, offentlige myndigheder og forskningsinstitutioner som har fokus på leverancer til udenlandske vindmølleproducenter.

– De mange små og mellemstore virksomheder i vindindustrien er en overset vækstmulighed.

De kan hurtigt udvikle sig og skabe rigtig mange nye job og turbovækst.
Både når det gælder produktions- og videnarbejdspladser.

Tommy G. Jespersen, direktør for producenten af styringssystemer til vindmøller KK Electronic er enig i at der skal satses på at understøtte samarbejde mellem det offentlige og underleverandører i vindmølleindustrien, med henblik på at understøtte eksporten.

Han siger
– Vi har som underleverandørerne selv ansvar for at globalisere virksomhederne, men et partnerskab vil understøtte vores chancer.

Vi skal i partnerskabet tænke i andre leverancemuligheder til vindmølleproducenterne.

Vi skal binde kompetencerne hos de enkelte underleverandører sammen, så vi fremmer alt fra eksport af komponenter til systemleverancer.

For yderlig læsning

Seneste nyt fra SF