Undervisningsministeren mangler ambitioner!

Undervisningsministeren mangler ambitioner!
I dag offentliggøres timetallene i folkeskolen, og endnu en gang er det ikke opmuntrende læsning.

Ministeren er begejstret over, at skolerne som hovedregel overholder lovgivningen men ikke desto mindre viser tallene, at timetallet daler og at timetallet i de praktiske og musiske fag i 4. – 6. klasse falder mest. Skriver SF i sin pressemeddelelse

–og forsætter
Vores børn får for lidt musik og billedkunst i skolen!
Ministeren synes tilfreds med at loven holdes, men lukker øjnene for den nedadgående tendens og den dermed forringede undervisning, vi tilbyder vores børn.

Det samme mønster kendetegner specialundervisningsområdet, hvor ministeren stiller sig tilfreds med, at loven overholdes for det store flertal.

Det bekymrer ham tilsyneladende ikke, at de ældre elever for halvdelens vedkommende må nøjes med færre timer end deres kammerater, der ikke går i specialklasser.

Pernille Frahm, SFs ordfører for specialundervisning og kultur.

For yderlig læsning

Seneste nyt fra SF her