Usunde reklamer for børn

020920132150

Usunde reklamer for børn
Onsdag den 11. januar holder ordførerne for lovforslaget om såkaldte audiovisuelle reklamer andet møde. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Kommissionen kom i maj 2016 med et nogenlunde brugbart forslag der lagde op til at beskytte børn bedre mod reklamer for usunde fødevarer og alkohol.

Den konservative ordfører har udvandet forslaget markant.
Derfor arbejder Margrete hårdt på at få med i forslaget at børn ikke i den bedste sendetid skal udsættes for reklamer for fx fødevarer med transfedtsyrer

Der skal også styr på de sociale medier som Facebook og Snapchat hvor firmaer kan målrette deres reklamer direkte mod børn.

For yderlig læsning

Seneste nyt fra SF her
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her