Vælgermøder ‘kun for kvinder’ populære

Vælgermøder ‘kun for kvinder’ populære
Ligestilling, lige muligheder – ligebehandling betyder, at alle kan deltage i samfundet på lige fod – uanset alder, handicap, køn, race, etnisk oprindelse, seksuel orientering, tro eller religion.

Det indebærer også, at alle er beskyttet af loven på samme måde.
Vi opnår ligebehandling, når vi anerkender, at alle mennesker er forskellige og derfor ikke har samme udgangspunkt.

Ligebehandling indebærer, at vi tager afsæt i det enkelte menneske og sørger for,
at han/hun har samme muligheder som andre borgere i samfundet.

031120131332

Den har Hakima Lasham Lakhrissi, leder af VIKC og kandidat for Socialdemokraterne helt tjek på.

To møder kun for kvinder
“Årsagen til at vi har arrangeret to møder kun for kvinder, er at etniske minoritetskvinder føler sig mere trygge i et rent kvindeforum.

Det er et forhold vi er meget bekendte med fra vores kvindecenter, og for os et det meget vigtigt at specielt de isolerede kvinder bliver klædt på til at tage del i civilsamfundet, ikke mindst når det gælder at stemme til kommunalvalget.” Siger Hakima Lasham Lakhrissi, der også er aktiv i valgkampen som socialdemokratisk kandidat, – men ærgrer sig lidt over at Dansk Folkeparti ikke vil deltage.

Kun ved at gøre noget særligt for dem, man erfaringsmæssigt ved ikke stemmer i så stort omfang som andre, som f. eks. indvandrerkvinder, kan man skabe demokratisk ligestilling, nøjagtig som man på mange andre områder skal gøre noget særligt for de svage, hvilket er en af mine mærkesager.

Jeg har altid kæmpet for ligestilling, det være sig ligestilling mellem køn, handicappede, psykisk syge, i hjemmet, på arbejdsmarkedet og i alle andre sammenhænge, siger Hakima Lasham Lakhrissi, ifølge Netavisen //albertslund.lokalavisen.dk /debat-dfs-kritik-af-kvindemoeder-rammer-nu-egne-raekker-/20131103/valglaeserbrev/711129999/1001? >Albertslund Posten

Helsingør
I Helsingør Kommune med borgmester Johannes Hecht Nielsen fra Venstre i spidsen,
afholdte man et tilsvarende vælgermøde kun for kvinder.

Der deltog 15 partier, der af de kvindelige deltagere og mange af de politiske partier blev kaldt for en stor succes.

-Dansk Folkeparti oplever i Albertslund deres værste skrækscenarie – En ikke etnisk-dansk kvinde, velintegreret, begavet og kandidat for Socialdemokraterne.

For yderlig læsning

webstedet menneskeret.dk om Ligebehandling