Venstre: Flere fisk i kælderen

150820101548

Byerne rustes mod monsterregn
Venstres miljøpolitiske ordfører Eyvind Vesselbo mener, tiden er inde til at skifte fokus i vandpolitiken.

Dansk Folkeparti og VK-regeringen har afsat 13,5 milliarder til vandmiljø og natur, og en del af dem bør gå til at begrænse følgerne af skybrud i byerne.

»Det er paradoksalt, at vi investerer milliarder i våde områder og kontrollede oversvømmelser på landet, samtidig med at vi undlader at bekæmpe massive oversvømmelser, der ødelægger store værdier i byerne.

Vi har totalt overset byerne i vandpolitiken.
Nu må vi vende kikkerten og prioritere klimatilpasning,« siger Eyvind Vesselbo.

Han mener, at kampen for at tøjle monsterregn skal integreres i arbejdet med planerne for vandmiljø og natur. Socialdemokraternes miljøpolitiske ordfører, Mette Gjerskov, er forbavset over Vesselbos udmelding skriver berlinske

Reference
berlinske.dk
//b.dk/nationalt/vandkamp-kan-oege-oversvoemmelser

For yderlig læsning

Københavns nye udflugtsmål de åbne kloakker
 
Vi har hørt det i skåltalerne siden 2001, kloakkerne har det ikke for godt