Valgt til byrådet for Dansk Folkeparti – Nu dømt for vold


Valgt til byrådet for Dansk Folkeparti – Nu dømt for vold

Byrådspolitikeren Kinna
Martinez-Dreesen fra Tønder er blevet dømt for vold mod sin søn.

Skriver politiken.dk

Som også omtaler at hendes mand var tiltalt i samme sag.
I løbet af et års tid fra sommeren sidste år og frem skulle de angiveligt have slået drengen, givet ham knæspark samt have holdt ham under den kolde bruser og have lagt ham i håndjern.

Parret blev i det store hele dømt efter anklageskriftet.
Derudover blev Kinna Martinez-Dreesen, også dømt for at have truet en socialrådgiver på rådhuset i Tønder.

Pia Kjærsgaard sagde i sin grundlovstale 1997
“Forleden vedtog Folketinget så med én stemmes flertal afskaffelse af revselsesretten.

Derved blev det slut med forældres ret til at bestemme over deres børn – og forældrenes ret til at opdrage deres børn. Og derved blev børn i realiteten statens ejendom.

En uhyrlig socialistisk lov, som vel at mærke blev lusket igennem og vedtaget uden nogen former for offentlig debat. Og altsammen startet ved et par løselige strøtanker fra justitsministeren i slutningen af februar.

Dansk Folkeparti har ikke tænkt sig at opgive kravet om, at børns opdragelse naturligvis er forældrenes ansvar – ikke statens.

Og så snart, vi får bare et minimum af politisk indflydelse i Folketinget, vil sagen blive rejst igen.”
Kilde: Dansk Folkepartis “gyldne” arkiv

 

Hvilket naturligvis er helt og aldeles lodret forkert.
Desuden har Danmark på demokratisk vis vedtaget, – at vi skal overholde FNs børnekonvention.

Reference
//politiken.dk/indland/ECE1475304/politiker-doemt-for-vold-mod-soen/#.TuKrOYNmm4B.facebook

 
For yderlig læsning

 
Dansk Folkeparti klar til valgkamp

*********************************