“Velfærdsturisme” – bare en mavefornemmelse?


Pressemeddelse
Det er svært at finde empiriske beviser i Europa der underbygger påstanden om velfærdsturisme – det til trods, vil Venstre og Konservative have skærpet indsatsen mod den slags i Europa-aftalen. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Hen over sommeren har et af de store emner været dommene fra EU-domstolen som mange har udlagt som en trussel imod det danske velfærdssystem.

I sidste uge meldte Venstre og de Konservative ud at en decideret indsats mod velfærdsturisme skulle være en del af en kommende Europa-aftale.

Problemet er bare at der ikke findes noget empirisk belæg for den såkaldte “velfærdsturisme”.

Kommissionen har sågar beskyldt bl.a. den britiske regering for at piske en stemning op om et problem der reelt ikke eksisterer.

Sverige åbnede i 2004, som det eneste land i EU, sine grænser, sit velfærdssystem og sit arbejdsmarked fuldstændigt for indbyggerne i de 10 nye medlemslande.

Og et aktuelt studie fra Sverige viser faktisk at hvis den frie bevægelighed for personer i Europa overhovedet belaster et lands økonomi, er det marginalt i forhold til den positive side.

Ifølge den svenske undersøgelse var der ingen effekt på de offentlige finanser som følge af de åbne grænser.

Så hvad med at forholde sig lidt mere til fakta og lidt mindre til mavefornemmelser, når forhandlingerne om EU-aftalen

Du kan læse et resumé af den svenske undersøgelse her

Truslen af velfærd turisme er overdrevet – Ingen negative virkninger på svensk økonomi, men derimod en svag positiv.

Europa er midt i en livlig debat om det såkaldte velfærd turisme, som eksemplificeret af britiske premierminister David Camerons seneste bemærkninger om indvandring af arbejdskraft fra de nye EU-medlemslande.

I Sverige, ser det ikke ud til at den frie indvandring af arbejdskraft fra Østeuropa påvirket de offentlige finanser negativt.

Det er konklusionen af ny forskning af Joakim Ruist, økonomi forsker ved universitetet i Göteborg, Sverige, med speciale i international migration.

Da EU fik ti nye medlemslande i 2004 var Sverige det eneste land, der ikke begrænser de nye EU-borgere i at få adgang arbejdsmarkedet og de nationale velfærdssystemer.

»Sverige var enestående med sin mangel på restriktioner.
Da jeg så på, hvordan indvandring af arbejdskraft fra de nye EU-lande har påvirket de svenske offentlige finanser, kan jeg virkelig ikke finde nogen effekt. Det er et stærkt argument imod frygten for såkaldt velfærd turisme, siger Joakim Ruist.

Ud over at give et argument imod de foreslåede trusler velfærd turisme, mener Ruist at hans forskning kan kaste lys over de mulige konsekvenser af situationer som eksempelvis EU-udvidelsen.

Læs mere af den svenske undersøgelse her

For yderlig læsning

Da pressen gik i lakridspibepanik
 
/sf.dk /seneste-nyt
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her