Velkommen til 2015 – Mange kampe venter forude

Velkommen til 2015 – Mange kampe venter forude
Europa-Parlamentet samles igen i denne uge efter juleferien og tager fat på arbejdet i 2015. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter.
Kampene bliver mange og begynder allerede i den følgende uge i Strasbourg hvor der blandt andet skal tages stilling til genmodificerede afgrøder, GMO.

Kommissionen skal have modspil
Juncker-Kommissionen lagde før jul skræmmende op til en solid deregulering af hele miljøområdet over de næste fem år.

Den fortvivlende udvikling må vi i parlamentet prøve at stå sammen om at få stoppet.
Nye teknologier som fx skifergas udfordrer lige nu naturen og klimaet hvorfor vi er nødt til at have skrappere miljøregulering, ikke slappere.

De Grønne (SF) har ry for at arbejde konstruktivt og skabe solide resultater takket være hårdt slid og samarbejde.

Og på trods af at et flertal af både konservative, liberale og socialdemokrater der støtter Kommissionen, er det vigtigt at der råbes op og skabes modspil så den miljøfjendske højrefløj ikke får frit spil.

Dette arbejde kom godt i gang i 2014 med sejren i kravet om at begrænse EU’s forbrug af plastikposer – mod Kommissionens ønske – og fortsætter i 2015 på såvel miljøfronten som på de mange andre der nu er til at få øje på.

For yderlig læsning

/sf.dk /seneste-nyt
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her