Vi kæmper stadig for de unge i Europa

Antallet af unge der hverken er under uddannelse eller i beskæftigelse er nu steget til 14 millioner.

Det koster EU-landene 153 milliarder euro ((1.141,40 milliarder DKK) red) om året. Skriver SF i sin pressemeddelelse

–Og forsætter
De unge lider i særlig grad under den økonomiske krise.
Det er svært at få et arbejde uden erfaring, og pengene til mere uddannelse er få.

Derfor står 14 millioner europæiske unge i den situation, at de hverken er under uddannelse, i job eller jobtræning. Disse unge har fået betegnelsen NEETs-kategorien /docs-pdf.

Det er en bred gruppe af unge, der er repræsenteret i NEET-kategorien /docs-pdf – dog særligt de lavtuddannede og unge med indvandrerbaggrund falder i øjnene i statistikkerne.

Det er ikke nogen løsning blot at vente på et økonomisk opsving, der kan sætte gang i beskæftigelsen.

120720102129

Til en konference i Bruxelles på torsdag vil Emilie sammen med et panel diskutere problemet og komme med løsningsforslag.

Også i 1980erne ramte krisen i stort omfang de unges beskæftigelse.
Det medførte, at mange fra den generation aldrig for alvor kom ind på arbejdsmarkedet.

Det er svært at komme i gang, når man er begyndt med at være marginaliseret i en lang periode.

En af årsagerne er, at de unge giver sig selv skylden og derfor ofte lider psykiske skader, uanset at der er bred enighed om, at det er uforskyldt, at de unge rammes.

Forhåbentligt kommer der nye ideer på bordet på torsdag.
Det er helt afgørende, at Europa ikke endnu engang taber store dele af en generation på gulvet.

Her kan du se de hårde kendsgerninger om ungdomsarbejdsløsheden i Europa.

Og her kan du læse om den konference om emnet, som Emilie deltager i på torsdag.

For yderlig læsning

Seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her
 
Parlamentet bakker op om ungdomsgaranti