Vi skal ikke betale for bankernes overtræk!

Vi skal ikke betale for bankernes overtræk!
I dag stemmer Europa-Parlamentet den sidste, centrale del af bankunionen igennem.

I den anledningen melder SF klart ud: Danmark bør tilslutte sig EU’s bankunion hurtigst muligt Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Europa-Parlamentet tager i dag et stort skridt mod en sundere finanssektor.
Med aftalen om den såkaldte bankunion bliver både reguleringen af og tilsynet med Europas banker væsentligt skærpet.

Under finanskrisen var det skatteborgerne, som betalte for finansverdenens uansvarligheder. Med den nye aftale sikrer vi, at bankerne fremover selv betaler kriseregningen.

-Med bankunionen tager vi kontrollen over bankerne tilbage. Vi sikrer, at den finansielle sektor tjener samfundet og ikke omvendt. Vi beskytter skatteborgerne, så de ikke igen skal til lommerne, fordi en gigantisk banks spekulationer ender galt, siger Margrete Auken.

Sammen med SFUs spidskandidat Teis Volstrup har Margrete Auken i dag en kronik i Information om SFs forslag. Her skriver de bl.a.

-Det stærkere banksamarbejde er ikke kun en forebyggelse af lignende kriser i fremtiden. Det er også en måde at holde eventuelle bankkrak langt væk fra den almindelige europæer.”

SF foreslår, at Danmark hurtigst muligt tilslutter sig bankunionen for at maksimere indflydelsen på de endelige regler.

Frem mod november, hvor bankunionen træder i kraft, skal finanstilsynene fra deltagerlandene lægge alle detaljer om det daglige arbejde med de nye regler på plads.

Ved at melde ud hurtigt, vil Danmark få plads ved bordet og mulighed for at tilføje punkter, som er vigtige for os.

-Aftalen er ikke perfekt, og vi mangler stadig at opsplitte de største banker. Men det er et kæmpe skridt i den rigtige retning som vil beskytte danske og europæiske skatteborgere meget bedre mod den finansielle sektors uansvarlighed, siger Margrete Auken.

For yderlig læsning

/sf.dk /seneste-nyt
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her