Ynkeligt, Mogens Camre

Ynkeligt, Mogens Camre

Mogens Camre:
-Østre Landsret afsagde i dag dom i den sag, som var rejst imod mig for en twitter besked i juli 2014. Dommen var en stadfæstelse af byrettens dom i august 2015, altså en bøde på 8.000 kr.
Dommen er udtryk for den indskrænkning af danskernes ytringsfrihed, som er en følge af knæfaldet for den indvandrende kultur.

§ 266b er oprindeligt indført umiddelbart før 2. Verdenskrig for at hindre en nazistisk hetz mod jøderne. Det er tankevækkende, at i dag bruges paragraffen af det officielle Danmark til at forbyde omtale af den kendsgerning, at jøder forfølges af muslimske fanatikere både i og uden for Europa.

Det herover
En del af indholdet fra en opdatering på Facebook. Du kan se den fulde ordlyd ved at klikke HER

Dommen er ikke en indskrænkning af danskernes ytringsfrihed, men kunne eventuelt ses som en konsekvens af, at Mogens Camre, ikke længere er EU-parlamentariker og derfor ikke er omfattet af den parlamentariske immunitet, – men er Kommunal-bestyrelsesmedlem og som en sådan, underlagt samme love som alle andre borgere her i landet.

– ‘Racismeparagraffen’ i straffeloven m.m. – Den mest omtalte bestemmelse om racisme er den såkaldte racismeparagraf, Straffelovens § 266b.

Her står der, at ‘den der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved en hvilken gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af race, hudfarve, national eller etnisk oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil to år.’ Skriver //faktalink.dk

Det er i øvrigt en ganske glimrende weeb-portal, hvor man også kan læse lidt om Grundloven.

– Hvordan beskytter Grundloven mod racisme og diskrimination?
Grundloven indeholder i § 70 et forbud mod forskelsbehandling uanset trosbekendelse eller afstamning:

“Ingen kan på grund af sin trosbekendelse eller afstamning berøves adgang til den fulde nydelse af borgerlige og politiske rettigheder eller unddrage sig opfyldelsen af nogen almindelig borgerpligt.” Skriver //faktalink.dk

For yderlig læsning

Hvor er du pinlig Mogens Camre
 
Mogens Camre, igen dømt for racisme
 
Mogens Camre om tosser og syge ritualer