Både søde og bitre bolsjer i revision af EU-fonde

EU-kommissionen kom i dag med deres længe ventede forslag til revision af EUs fonde.

Fondene udgør samlet en tredjedel af EUs budget. Skriver SF i sin pressemeddelelse

-Og fortsætter
-Det er en blandet omgang bolsjer, som Kommissionen er kommet med i dag.

Det er meget positivt, at der nu øremærkes en procentdel af det samlede fondsbudget til den Europæiske Social Fond (ESF).

Det betyder, at udsatte grupper bliver sikret en vis andel af EU-midlerne, og ikke bliver glemt. Og det er godt, at mindst 20 % af ESF nu øremærkes kampen mod fattigdom, siger Emilie Turunen, medlem af Europa-Parlamentet.

-Jeg er også tilfreds med, at midlerne bliver gjort afhængige af, om man har implementeret EU-politikkerne. Det giver et incitament til at implementere EU-lovgivning, som mange ellers sløver med.

Omvendt er jeg kritisk overfor at gøre midlerne afhængige af, om et land har stor gæld eller underskud, sådan som der er lagt op til.

Emilie Turunen hilser også oprettelsen af en ny infrastrukturfond velkommen.
Men desværre er alt ikke kun positivt i de nye forslag.

-Det er rigtig skidt, at Den Europæiske Globaliserings Fond (EGF) bare fortsætter
og endda udvides uden en kritisk revision.

Vi ser en tendens til, at multinationale selskaber bruger EGF til at smyge sig uden om ansvaret for fyrede medarbejdere. Og uden en overordnet europæisk strategi for omstrukturering giver den ingen mening at kaste flere penge i den retning. Det er som at tisse i bukserne.
_____________________________________________

Til baggrund
For perioden 2014-2020 har Kommissionen foreslået, at der afsættes 376 mia. euro (ca. 2.800 mia. kroner) til samhørighedspolitikken.

Det svarer til mere end en tredjedel af EU’s budget.
EUs samhørighedspolitik dækker over en række fonde; samhørighedsfonden, den europæiske regionaludviklingsfond, den europæiske socialfond og europæiske grupper for territorialt samarbejde.

For yderlig læsning

/Seneste nyt fra SF her