Barselsorlov – EU skal gå foran

020920132150
Barselsorlov – EU skal gå foran
Tirsdag 19. maj i Strasbourg stiller Parlamentet spørgsmål til Kommissionen om barselsorlov. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Kommissionen fremlagde i 2008 nyt forslag om beskyttelse af arbejdstagere under og efter graviditet.

Rådet er generelt set mindre positive overfor bedre barselsvilkår til arbejdstagere end Parlamentet er.

Selvom der er problemer i dele af Parlamentets forslag som det ser ud nu er det vigtigt at komme videre i forhandlingerne for at substantielle forbedringer i EU-borgeres barselsvilkår kan opnås.

Regeringerne har ikke kunnet blive enige – blandt andet har den danske regering arbejdet for at forslaget skal trækkes tilbage.

På grund af uenighed har forslaget ligget helt stille i forhandlingsprocessen. Det betyder at Kommissionen nu ligefrem overvejer at trække det tilbage.

Parlamentet stiller derfor spørgsmål til hvordan Kommissionen vil mægle mellem Rådet og Parlamentet så arbejdet mod bedre barselsvilkår – både for mænd og kvinder – kan fortsætte.

Selvom barselsvilkårene langtfra er ens i hele EU i dag, er lovgivning på barselsområdet oplagt at fremme fælles i hele EU.

Dette vil skabe mere ensartede konkurrencevilkår for arbejdsgivere.
Endeligt vil det give mulighed for at forbedre vilkårene for arbejdstagere indenfor de områder som sakker bagud i de forskellige medlemsstater.

For yderlig læsning.

Bedre barsel til alle
 
/sf.dk /seneste-nyt
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her