Fru Baldersbæk & de brune øjne

Fru Baldersbæk og de brune øjne
-Den der altid går i andres fodspor, kommer aldrig først. Citat af Konfutse,
en kinesisk embedsmand og filosof der levede ca. 551-479 før vores tidsregning.

Konfutse fik stor indflydelse langt ind i sin eftertid omkring udøvelse af praktiske moralske værdier.

Det er en kendt sag, at vil man se og opleve verden i nye vinkler, så må man overskride
-egne grænser og normer -med andre ord prøve noget der er nyt for en selv.

På samme måde må man erkende, at ingen ved alt -men alle ved noget
-og så er det bare på fuld skrue derud af.

Den tidligere ghost writer på Jyllandsposten, for bl.a. Mrutyuanjai Mishra, fru Baldersbæk har begået nogle opdateringer og har en pointe.

I Tv-programmet blev det oplyst at National-partiet havde en opbakning på omkring 23.000 mennesker.

Det er en langt større opbakning end de fleste, -selv Dansk Folkeparti, som tilbyder fester og udflugtsture, hovedsaglig med deltagelse af pensionister, når ikke op på mere end 14.000. medlemmer (6. juni 2014).

Brød og skuespil
– Så længe det gamle Rom var en bystat, fungerede styret, men i takt med at imperiet voksede, smuldrede borgernes indflydelse.

For at de ikke skulle gøre oprør, sørgede kejserne for gratis hvede til de fattige, imponerende cirkusforestillinger til alle, og et hav af fest- og helligdage i løbet af året, så ingen bekymrede sig om politik.

Brød og skuespil, som satirikeren Juvenal, skrev i omkring år 100.

Reference
//da.wikipedia.org/wiki/Konfutse

For yderlig læsning.

Tidligere JP-Blogger undskylder
 
Frøken Trykkefrihed- Baldersbæk rammer bunden- af brækspanden
 
Nationalpartiet: Vi er Danmark