Karteldannelse i lastbilsindustrien

Karteldannelse i lastbilsindustrien
Hvad kommer det mig ved, tænker du måske, og efter et samråd med din fornuft vil du nok konkluderer, at det i høj grad kommer dig ved.

Infrastruktur
Lastbiler har stor betydning for infrastrukturen, i distributionskæden fra råvareproducent, produktionsvirksomhed, engrosvirksomhed, detailvirksomhed til forbruger.

Transport
En beskrivelse af en vares vej fra råvareproducent til forbruger, men det stopper ikke der, da tømt embalage og kasserede produkter m.v. – også bliver transpoteret på lastbiler.

Samfundsresurser
Jo flere led der er i en distributionskæde, og jo længere imellem producent og forbruger, jo mere vil prisen stige, det ved enhver, – transport koster penge og forbruger samfundsresurser, derfor er det ikke uvæsentlig hvad en lastbil bliver solgt for.

Hvad er et kartel?
Et kartel er en ulovlig aftale mellem konkurrerende virksomheder, der begrænser konkurrencen.

Priser
En aftale om, at ensrette købs- eller salgspriser, prisforhøjelser eller rabatter.

Hvorfor er karteller forbudte?
– Karteller resulterer i højere priser og færre valgmuligheder for forbrugerne. Derfor er konkurrence-begrænsende aftaler – og såkaldt samordnet praksis – mellem virksomheder forbudte efter § 6 i konkurrenceloven og artikel 101 i EUF-traktaten. Karteldeltagelse er en alvorlig form for økonomisk kriminalitet.

Traktaten
En virksomhed kan derfor blive pålagt at betale en bøde for at have deltaget i et kartel sammen med andre virksomheder. Skriver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på sit netmedie.

Det kan du læse mere om hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Europa-Kommissionen – Erklæring fra kommissær Vestager
Bruxelles, den 19. juli 2016

Kommissionen har i dag vedtaget en beslutning om at pålægge bøder på mere end 2,9 mia EUR til førende lastbil producenter. De deltog i et kartel vedrørende mellemstore og tunge lastbiler. På grund af dette har de fået en rekordstor bøde.

De pågældende producenter er MAN, Daimler, DAF, Iveco og Volvo / Renault. Disse fem producenter tegner sig tilsammen for omkring ni ud af ti mellemstore og tunge lastbiler, der sælges i Europa.

Lastbiler er et vigtigt middel til landtransport i Europa. I alt er der omkring 30 millioner lastbiler på vejene. Så vedrørte dette kartel en vigtig del af vores økonomi. Det berører transport af varer på tværs af det indre marked for både virksomheder og forbrugere.

Og dette kartel varede i lang tid. Det begyndte i 1997 og fortsatte i fjorten år, indtil Kommissionen inspiceret selskaberne i 2011.

Som jeg sagde, er vi i dag pålægge de højeste bøder nogensinde for et enkelt kartel. I virkeligheden er det dobbelte af den tidligere højeste beløb, der blev indført i 2012. Men der er gode grunde til. Især dette kartel vedrører et meget stort marked og fortsættes i en lang periode.
kartellet

Vores undersøgelse viste, at et møde i Bruxelles var udgangspunktet for dette langtidsholdbare kartel lastbiler.

Det første møde mellem ledende medarbejdere i producenternes lastbiler bøde i dag blev organiseret lige her i januar 1997, i et hyggeligt hotel. Dette var begyndelsen på en 14 år lang aftalt spil.

Statement by Commissioner Vestager on decision to fine truck producers €2.93 billion for participating in a cartel. (Læs STATEMENT-16-2585_EN HER, PDF-Fil)
 

For yderlig læsning

Ny aftale, Grønland og den Europæiske Union
 
Brexit-trussel mod eksport af Grønlandske rejer
 
Schumanerklæringen – 9. maj 1950