Kvindernes kampdag Bedre representation i politik

Kvindernes kampdag Bedre representation i politik
I anledning af de 2017 kvindernes internationale kampdag (IWD), har Europa-Parlamentets Udvalg om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (FEMM) sat en dagsorden på fem punkter.

Dagsorden
»Øget deltagelse i forskning og akademia« (Se det her)
Globalt: »frihed fra diskrimination, chikane, udnyttelse og vold«. (Se det her)

– Bedre representation i politik

Folketingsvalg i Danmark 1918
Det var første gang at kvinder, både kunne stemme og stille op til valget. Der blev
indvalgt 4 kvinder (3 %.) i det dengang 140 personer store folketing (Rigsdagen).

Svag udvikling
Først ca. 70 år efter, i 2011. nåede man op på 70 kvinder, nær en trediedel
(39.1 %) af de valgte folketingsmedlemmer.

Kvinder i politik
I 1903 fik kvinder valgret til menighedsrådene.
I 1908 fik de også valgret til de kommunale råd. Men først da grundloven blev ændret i 1915,
blev reglerne skrevet om, så der også blev kvindelig valgret til Rigsdagen/Folketinget.

2015. Et minus valgår
Antallet af kvinder i Folketinget er steget gennem årene, men i 2015 var der kun valgt 67 kvinder (37,4 %) – et minus på 3 kvinder i folketinget. Kilde: Folketingets Oplysning

Barselsorlov
– Socialdemokraten Helle Degn (f. 1946) blev gravid året efter, at hun blev valgt ind.
Tidligere måtte kvindelige politikere melde sig syge for at kunne holde fri fra arbejdet i perioden efter fødslen. Men Helle Degn blev den første folketingspolitiker, som fik ret til at holde barselsorlov. Kilde: Temabog om de danske kvinders historie

Referance

Folketingets Oplysning

Temabog om de danske kvinders historie

For yderlig læsning
 
Kvindernes kampdag debat og workshops
 
Kvinders Internationale Kampdag
 
Human rights en liberal mærkesag
 
Kvindernes internationale kampdag 2015
 
8. marts kvindernes internationale kampdag
 
Kvindernes kampdag 8. marts hele året
 
KVINFO har vundet et EU-udbud om ligestillingsprojekter i Mellemøsten og Nordafrika