Kvindernes kampdag debat og workshops

Kvindernes kampdag debat og workshops
I anledning af de 2017 kvindernes internationale kampdag (IWD), vil Europa-Parlamentets Udvalg om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (FEMM) opfordrer medlemmer af de nationale parlamenter i
EU-medlemsstaterne m.v. til at deltage i de interparlamentarisk udvalgsmøder med temaet:
“Økonomiske selvstændighed: Lad os handle sammen!”

Temaet for økonomisk selvstændighed vil følges op med med debat og workshops.

Man har under temaet valgt fem emner.
Det første er »Øget deltagelse i forskning og akademia« (Se det her)
Det andet er et globalt perspektiv på »frihed fra diskrimination, chikane, udnyttelse og vold«.

FEMM, vil med initativerne give et globalt forum til de nationale ledere, for udveksling af erfaringer og bedste praksis i at fremme kvindernes ligestilling og økonomiske situation, samtidig fremhæve spørgsmålet om den europæiske og globale dagsorden for lighed.

Referance
UN Women’s work on economic empowerment

International Kampdag om kvinders økonomiske selvstændighed

Parlamentets udvalg for Kvinders Rettigheder og Ligestilling

For yderlig læsning

Kvinders Internationale Kampdag

Human rights en liberal mærkesag

Kvindernes internationale kampdag 2015

8. marts kvindernes internationale kampdag

Kvindernes kampdag 8. marts hele året

KVINFO har vundet et EU-udbud om ligestillingsprojekter i Mellemøsten og Nordafrika