Margretes plastikposeforslag møder modstand

Margretes plastikposeforslag møder modstand fra regeringerne
Efter at have formået at få et markant flertal i Europa-Parlamentet og et enstemmigt miljøudvalg til at støtte Margretes lovforslag om drastisk begrænsning af plastikposer, ser det ærgerligt nok ud til at EU-regeringerne i Ministerrådet prøver at blokere for ambitiøs handling på området. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Selvom 8 milliarder plastikposer hvert år ender ude i naturen, hvilket bl.a. skyldes et svimlende højt overforbrug på over 100 milliarder plastikposer om året i EU, vægrer EU-landene sig mod at gøre noget ved problemet.

Sådan ser det i hvert fald ud efter de første to forhandlingsrunder mellem Parlamentet – ledet af Margrete – og Ministerrådet.

Mandag d. 17. november finder den tredje og sidste forhandlingsrunde sted, og her er det helt centralt at Ministerrådet kommer parlamentet i møde og påtager sig ansvar for en reel indsats mod plastikforureningen.

Hvis dette ikke sker, mister vi en enestående chance for at gøre en markant forskel i EU – endda på et felt hvor der er klar opbakning fra vores vælgere.

Det er underligt at den danske regering ikke er at finde blandt dem der prøver at skubbe de andre EU-lande i en mere progressiv retning.

For at få opmærksomhed om at forhandlingerne kan strande i den voksende uvilje mod at gøre noget på EU-plan på miljøområdet har Margrete taget initiativ til et møde med EU’s nye miljøkommissær Karmenu Vella.

Derudover har hun arrangeret et morgenmøde med pressen på onsdag for at få opmærksomhed om sagen og også forklare hvordan der kan/burde kunne findes et kompromis som medfører en effektiv indsats mod plastikposernes hærgen.

For yderlig læsning

Seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her
 
SF optaget i Det Europæiske Grønne Parti