Ministerkonvoj i harmonika krise

Ministerkonvoj i harmonika krise
Det fremgår tydeligt at ministerbilen ser ud til at have betydelige skader på fronten.

Og meget ubetydelige eller måske, ingen skader på bagpartiet.

Hvilket kan opfattes som om, at der har været tid til en undvigelsesmanøvre, men ikke tid nok til at nedsætte farten før, en uhensigtsmæssig trafikal kødannelser.

Forebyggende foranstaltninger mod trafikuheld af samme karakter.

Forebyggende koncept
I en forebyggende løsningsmodel kunne indgå overvejelser om, at lade hjemmeværnet afspærre motorvejens tilkørselsramper, en times tid før en ministerkonvoj skal passere på motorvejen.

Tre i en løsning
Fremadrettet vil konceptet måske kunne afhjælpe, trafikale kødannelser,
støjproblemer og højne trafiksikkerheden på motorveje.

Referencer
Hjemmesiden //localeyes.dk /77837-3495-soeren-pape-i-stoerre-trafikuheld-med-ministerbil/ Større trafikuheld med ministerbil

For yderlig læsning
 
Den personlige skraldebøtte