Den personlige skraldebøtte

Den personlige skraldebøtte
Overordnet set, ud fra en samfundsmæssig betragtning, er det indlysende at en affaldssortering ved kilden, kan øge genbrug af resurser som ellers ville gå op i røg.

Det burde ikke kunne gå galt
Men angiveligt for at fremtidssikre, så husholdningerne kan blive pålagt en afgift efter hvor meget affald der bliver afhentet fra matriklen, -så har man valgt at monterer stregkoder og adresser på bøtterne.

Et valg
Det valg betyder imidlertid, at man ved afhentning af bøtterne
-nærmest fordobler tidsforbruget
og arbejds-byrden, i forhold til tidligere
-da man kunne medbringe en tom affaldspose
som erstatning for den fyldte.

Alternativ synsvinklen
Personkredse bag partier som, De Konservative og Liberal Alliance,
-der er kendt for at rumme mærkværdige synsvinkler,
kan naturligvis have haft indflydelse i beslutningsprocessen,
hvilket dog er svært at påvise.

Logisk løsning
Ja det forekommer indlysende at medbringe en tom bøtte,
som erstatning for den man ønsker at afhente.

Men, hvor gik det galt?

Verdensmålene – for bæredygtig udvikling
På FN’s årlige generalforsamling i september 2015 vedtog alle verdens nationer -hvad der ofte bliver kaldt for, Verdensmålene for en Bæredygtig Udvikling, som nævner en række delmål.

Delmål
11.6 -Inden 2030 skal den negative miljøbelastning pr. Indbygger reduceres, herunder
ved at lægge særlig vægt på luftkvalitet og på kommunalt og anden affaldsforvaltning.

Det kan du læse mere om på  hjemmesiden, verdensmaalene.dk

Den uddelegeret proces
Fra EU til miljøministeriet som barsler med et direktiv til kommunerne,
-som må forholde sig til opgaven.

Reference

Miljøstyrelsen

For yderlig læsning

Implementering af EUs affaldslovgivning
 
Affaldshåndtering på Grønland
 
Det Konservative Folkeparti for talentløse tanter
 
Liberal Alliance, Dansk Folkeparti