OLAF – hva’ for en – kan han fange fisk

241020161140

OLAF -hva’ for en -kan han fange fisk
Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig – OLAF
OLAF, er den franske forkortelse af navnet på en ret interessant, EU-organisation
som blev etableret i 1999.

Organisationen
Den har omkring 400 medarbejdere, et budget for 2015. som var på, 57.700.000 € (429.189.910 DDK) – og efterforskningen førte til, at man anbefalede, inddrivelse af over 3 mia € til EU-budgettet.

Lidt for sig selv
Den fungerer som en selvstændig efterforskningsenhed under Kommissionen, men er afskærmet ved,
at ledelsen kan klage til EU-domstolen, hvis den føler sig udsat for politisk indblanding.

Arbejdsområde
Bekæmpelse af svig, korruption og andre ulovlige aktiviteter herunder dårlig økonomisk forvaltning i EU’s institutioner.

Kriminalitet og fup
Dertil kommer cigaretsmugling, falske euro-mønter, støtte til appelsindyrkning på gårde, der ikke eksisterer og ligende.

Sagsforløb
Gennemsnitlig tager gravearbejdet, de indlede undersøgelser, knap 2 måneder og et sagsforløb, omkring 21 måneder og det bliver afsluttet med en rapport som overdrages til de nationale myndigheder.

Konsekvens
Hvert år undersøger OLAF hundredvis af sager, hvor EU er blevet snydt for penge eller hvor fondene er blevet misbrugt. Konsekvenserne kan være retssager ved de nationale domstole, disciplinærsager, administrative eller finansielle sanktioner eller lovændringer.

Whistleblower
Du kan kontakte OLAF anonymt og kan kommunikere med OLAF i et af de officielle EU-sprog.

Referanceliste
Netmediet: Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig – OLAF
 
For yderlig læsning
 
Dansk Folkeparti i shitstorm eller teatertorden
 
Dansk Folkepartis bedrifter
 
Dansk Folkeparti i fidus-kaos -igen