Stort potentiale for vedvarende energi til opvarmning og køling

020920132150

Stort potentiale for vedvarende energi til opvarmning og køling
Opvarmning og nedkøling af bygninger står for en markant del af vores samlede energiforbrug. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Her er meget at hente i omstillingen til vedvarende energi. Mere end 75 pct. af den opvarmning og køling vi bruger, kommer fra fossile brændstoffer, særligt gas.

EU skal derfor have en samlet strategi med målsætninger for hvordan vi kommer videre og udnytter det store potentiale for at skifte spor i varme- og kølesektoren.

Også her er biomasse en udfordring. Af den vedvarende energi som anvendes til opvarmning, står biomasse for 90 pct!

Derfor er det også for omstillingen af varmesektoren afgørende at vi har bæredygtighedskriterier for biomasse.

Tirsdag d. 21. juni stemmer Miljøudvalget om anbefalinger til den fælles EU-strategi for opvarmning og køling som Margrete har været De Grønnes ordfører på.

For yderlig læsning.

Bæredygtighedskriterier for biomasse
 
Europa-Parlamentets Udvalg om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed.
 
Seneste nyt fra SF her
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her