Aktindsigt i Trykkefrihedsselskabets konference

Posted On nov 11 2014 by

Aktindsigt Trykkefrihedsselskabets konference Aktindsigt i Trykkefrihedsselskabets af konference på Christianborg den 2. november 2014. Pulje til forfatteres ytringsfrihed blev oprettet i 2004. af Brian Mikkelsen, der var kulturminister i perioden 2001 – 2008 Rammen for puljen er 100.000 kr. årligt, som afsættes af Satspuljen. Satspuljemidlerne er tiltænkt projekter, der skal hjælpe samfundets svageste og udsatte grupper. Ved oprettelsen i 2004. blev det besluttet, at ansøgninger til puljen skulle behandles af Statens Kunstråds Litteraturudvalg, og ved oprettelsen af den nye Statens Kunstfond med virkning fra 1. januar 2014. blev denne forpligtelse overflyttet til Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur. Den konkrete ansøgning …


Hårdt mod hårdt i sagen om genmodificerede afgrøder

Posted On nov 11 2014 by

Hårdt mod hårdt i sagen om genmodificerede afgrøder Tirsdag morgen stemmer miljøudvalget i 2. behandlingen af ny GMO-lovgivning der skal gøre det muligt for hver enkelt EU-regering at forbyde dyrkning af GMO-afgrøder på landets territorium. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Selvom Margrete og De Grønne er glade for at så mange europæiske lande stiller sig kritiske overfor GMO og nu endelig får lov til at indføre forbud, så er det stadig ikke godt nok. Selv børn kan forstå at også GMO-planter vokser på tværs af landegrænser hvorfor hele EU og ikke de enkelte lande burde indføre …


SF optaget i Det Europæiske Grønne Parti

Posted On nov 11 2014 by

SF optaget i Det Europæiske Grønne Parti Tillykke! SF blev søndag optaget i det Europæiske Grønne Parti (EGP) efter i en lang årrække at have været associeret medlem. Optagelsen blev en realitet på EGPs årlige kongres hvor et overvældende flertal af delegerede stemte for. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Pia Olsen Dyhr holdt en flot tale om SFs rød-grønne politiske arbejde og hvorfor et europæisk samarbejde med 45 grønne partier er vigtigt for SF og Europa. Både vores næstformand Tonni Hansen og landssekretær Turid Leirvoll deltog i EGPs mødet. Kongressen understregede at vi på tværs af …