De Grønne i EU-parlamentet

Den europæiske gruppe, ‘De Grønne’.
Nu valget er forbi, …
00:01:12 – “Vi vil ikke have EU indblandet i militæranliggender,
militærinterventioner osv. Det er vi alle enige om.”

Den europæiske gruppe, ‘De Grønne’.


“Det nye ansigt for det europæiske forenede venstre”
Danmark – Socialistisk Folkeparti (SF)
Sverige – Miljöpartiet ‘De Gröna’
Tyskland – Bündnis 90 / ‘Die Grünen’
* IKKE-sponsoreret information

Kære besøgende
Det nye ansigt for det europæiske forenede venstre
Udskrift
00:00:00 – Gabriele Zimmer, goddag.
00:00:01 – En måned efter valget: Hvad ændrer sig i din politiske gruppe?
00:00:05 – Vi står opført mere bredt nu.
00:00:08 – Vi har både flere MEP’er fra allerede repræsenterede partier, og nye partier har sluttet sig til vores gruppe.
00:00:18 – Nogle af dem er lige kommet ind på den politiske arena og er blevet valgt, fordi de har et andet syn på, hvordan man skaber politik.
00:00:30 – Især de unge sætter deres lid til dem: unge intellektuelle, unge, der vil have ændringer i EU.
00:00:39 – Derfor er vores gruppe blevet mere åben.
00:00:42 – Betyder det, at venstre går mere til venstre, eller åbnes der op til højre og venstre?
00:00:50 – Der åbnes ikke op mod højre. Det sker aldrig.
00:00:53 – Højre fra venstre kan man sige.
00:00:55 – Nej, venstreorienteret, idet vi ønsker at ændre folks og naturens betingelser.
00:01:02 – Vi vil have mere solidaritet. Vi vil have en ende på besparelserne.
00:01:06 – Vi vil gøre op med de store budgetnedskæringer og med, at folk mister alt.
00:01:12 – Vi vil ikke have EU indblandet i militæranliggender, militærinterventioner osv. Det er vi alle enige om.
00:01:21 – Efter valget blev det sagt, at der ville blive rigtigt demokrati i Europa, at det stod klart, hvem der ville blive kommissionsformand.
00:01:28 – I sidste ende kunne man se, at det faktisk var en debat, men den var ikke så åben, som hensigten var.
00:01:35 – Hvad mener du om, hvad der skete bagefter?
00:01:38 – Det er en farce. Statsoverhovederne gjorde selv valget til en farce, så for mig at se har de svigtet fuldstændigt.
00:01:47 – De skulle have grebet chancen og sagt…
00:01:49 – I nogle lande gik det rigtig godt, og de politiske partier foreslog kandidater.
00:02:02 – Vi har sagt, at der blandt dem skal foreslås en kandidat til Parlamentet, som Parlamentet skal granske grundigt.
00:02:11 – Derefter skal det enten støtte eller afvise kandidaten til kommissionsformand.
00:02:17 – At undlade at søge råd fra Parlamentet og de politiske kræfter, at undlade at diskutere de næste opgaver og Kommissionens funktion med dem, om de vil ændre på rollen inden for trojkaen eller ej, kan ikke længere lade sig gøre. Det må statsoverhovederne forstå.
00:02:36 – Den tid, hvor de bare kunne ignorere Parlamentet er forbi. Det er slut.
00:02:40 – Men statsoverhovederne har gjort, hvad der faktisk står i Lissabontraktaten.
00:02:46 – Det er dem, der foreslår kandidaten. Parlamentet har det sidste ord, men de foreslår kandidaten.
00:02:52 – Måske gik Parlamentet for vidt i starten?
00:02:57 – Nej, statsoverhovederne prøvede at finde et alternativ til de fem kandidater.
00:03:07 – Så sagde de: “Vi var ikke enige om proceduren, så hvorfor skulle vi give Parlamentet flere rettigheder?
00:03:14 – Vi kan ikke se hvorfor. Vi som stats- overhoveder skal stadig selv bestemme.” Nu er de nødt til at indse, at det ikke er muligt.
00:03:21 – En ting er sikker: Hvis de foreslår en kandidat til kommissionsformandsposten, der ikke er blandt de fem, så bliver kandidaten ikke godkendt af EP.
00:03:35 – Nu valget er forbi, fokuseres debatten om at danne en koalition i EP, EPP sammen med S&D, og en reel opposition på den anden side.
00:03:47 – Hvor ligger I i den konstellation?
00:03:51 – Overtager I oppositionens rolle?
00:03:54 – Vi slutter os i hvert fald ikke til den store konservative og socialdemokratiske gruppe.
00:04:02 – Vi går ind for at stærkere Parlament, men det betyder ikke, vi afstår fra vores politiske krav, fra det, vi sagde under valgkampagnen, eller at vi lader partierne i den store koalition forhandle vigtige emner, hvor vi så bare siger ja.
00:04:24 – Men hvad vil generelt ændre sig med 52 MEP’er i forhold til før?
00:04:29 – Ser du flere muligheder nu?
00:04:32 – Det, der er sket indtil videre, er, hvad et konservativt Europa ønskede.
00:04:39 – Det stemmer. Vi skal tage højde for valgresultaterne.
00:04:44 – Valgets værste konsekvens er, at især højreorienterede, nationalistiske partier har vundet væsentligt flere pladser, så jeg forventer sværere diskussioner i Europa-Parlamentet i fremtiden.
00:05:03 – Vi vil gøre det klart, at vi er til venstre, og at der ikke er tegn på nogen form for antieuropæisk holdning fra vores side, sådan som der er i det yderste højre.
00:05:19 – Stemmer det, at jeres gruppe bliver yngre?
00:05:22 – Ja. Nu, hvor det politiske parti Podemus er blandt os…
00:05:26 – Ja, hvad ændrer sig i kraft af det?
00:05:29 – Vi bliver mere åbne, bredere og mere forskelligartede.
00:05:34 – Jeg er rigtig glad for foryngelsen og den helt nye måde at tænke på fra folk, der ikke kender til de forældede partiudviklinger, men som har været ude i virkeligheden og ikke hænger sig i partistruktur.
00:05:51 – De vil være tæt på folket, og de ønsker forandringer.
00:05:54 – Vi får se, Gabriele Zimmer, mange tak for interviewet.
00:05:58 – Tak.
Multimedia Centre
Europa-Parlamentet i dit land
/IKKE-sponsoreret information