DF-Bio: Debat om magt


 
Den »tredje vej« har spillet fallit og skræmmer arbejderne væk.
Socialdemokraterne og venstrefløjen må fremover vælge en interessebaseret strategi og identitet – ikke en værdipolitisk.

Hvis Socialdemokraterne vil have større opbakning fra de jævne arbejdere, må de turde udfordre den nyliberalistiske konsensus inden for den økonomiske politik.

De må føre en politik, som reducerer klasseskellene, hvilket vil udløse en konfrontation med den borgerlige højrefløj og samtidig sørge for, at højre/venstre-skalaen igen giver politisk mening.

 

 
De gamle klasseforskelle er opløst siges der. I dag går forskellene mere på livsstil og fritidsinteresser.

Dét budskab bliver vi dagligt bombarderet med af politikere og medier der i egen interesse ønsker vi skal tro, at klassekampen er død, og at samfundet har forvandlet sig fra et industrielt klassesamfund til et “middelklassesamfund”, et “fritidssamfund” eller hvad de ellers kan finde på af fancy betegnelser.

Men hvordan er virkeligheden i dag?
Som det ofte er beskrevet har den nye ulighed en anden karakter, skellene er anderledes og relaterer sig ikke entydigt til det, Karl Marx kaldte for produktionsmidlerne.

Kløfterne er i mindre grad økonomiske, men står mellem dem, der har mulighederne og evnerne for at bevæge sig rundt og overleve i et kompliceret samfund og udnytte de fordele, som globalisering, ny teknologi, og så dem, der ikke har disse muligheder.

Jeg mener arbejderpartierne må begynde at gå mod denne udvikling ved simpelt hen at opstille flere arbejdere til folketinget, region, byråd, råd og nævn.
 

 
Siden 11 september har verden ændret sig totalt. Vi har været med i 2 krige og set en omfattende overvågning og kontrol af alle almindelige mennesker. Muslimerne er blev hængt ud på samme måde som jøderne i tyskland i trediverne.

Frygt og had er den herskende dagsorden i vores samfund i dag.
Men hvad var det der skete den 11 september? Var det den internationale terrorisme der stod bag eller er sandheden langt mere uhyggelig end nogen kan forestille sig?

En ting er helt sikkert. De officielle undersøgelser og forklaringer holdere ikke.

Hvis det ikke er den internationale terrorisme og osamar bin laden der står bag, hvad er så forklaringen.

For mig er det helt tydeligt hvem der har haft fordel af det der skete den 11. Ikke muslimerne og ikke almindelige mennesker der må findes sig i øget overvågning, mistænkliggørelse og krige.

Det er krigsindustrien, finansfyrsterne, bankerne, medierne og magthaverne rundt omkring i verden der har fordel af dette.

Alle disse, der jævnligt samles i Bilderberggruppen, var tæt på at miste magt og indflydelse efter sovjetunionens fald. Der var ikke længere nogen fjende og verden var siden murens fald klar til omfattende nedrustning og fred og fordragelighed.

Dette ville betyde mindre magt og fortjeneste og en total ændring af alle samfund. Det ville bæstet, som man samlet kan kalde disse dødens købmænd, der er styret af deres primitive reptilhjerne, ikke være med til.

Læs mere på perjensen.dk
 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *