Bedsteforældre for Asyls demonstration på Christianborg Slotsplads


Bedsteforældre for Asyls demonstration på Christianborgs Slotsplads

Inge Gefneke (RCT) – Skam over Danmark
Tale af læge Inge Genefke, der er stifter af Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre (RCT), på Christiansborg Slotsplads 17 juni 2010, ved en demonstration arrangeret af Bedsteforældre for Asyl.

 
Du må ikke sidde trygt i dit hjem
og sige, det er sørgeligt, stakkels dem.
Du må ikke tåle så inderligt vel,
den uret, der ikke rammer dig selv.
Jeg råber med sidste pust af min stemme:
Du har ikke lov til at gå der og glemme!
Arnulf Øverland, stor forfatter og stor modstandsmand fra Norge, skrev digtet Du må ikke sove

Tak til Bedsteforældre for Asyl og I andre grupper,
– fordi I ikke glemmer
– fordi I handler imod ondskaben i den danske regering
– fordi I arbejder for at få genindført anstændighed, respekt for det enkelte menneske og solidaritet.


Bedsteforældre for Asyl overværede i dyb tavshed 3. behandling i Folketinget af forslag til lov om ændring af udlændinge- og integrationsloven

Regeringens lovforslag til stramning af integrationsloven blev majoriseret igennem i Folketinget.
Lovforslaget, der krænker grundlæggende menneskerettigheder, vil bl.a. udelukke de svageste af vores flygtninge fra nogensinde at opnå permanent opholdstilladelse i Danmark.

Det vil med andre ord berøve en udsat gruppe mennesker grundlæggende tryghed og ekskludere dem fra det danske samfundsliv.

Reference
Hjemmesiden //sameksistens.dk/flygtninge/bedsteforaeldre-for-asyl
Hjemmesiden //bedsteforaeldreforasyl.dk