SF efterlyser større energiambitioner fra regeringen

 
SFs energiordfører kommenterer på regerings energistrategi der blev lanceret i dag.

Strategien har nogle udmærkede takter, men med en ambitionsniveau der er alt for lavt.

Regeringens energiudspil indeholder mange gode elementer. Godt, at der sker noget nu. Men generelt er ambitionsniveauet for lavt siger Anne Grete Holmsgaard og fortsætter.

-Den nuværende målsætning om 30% vedvarende energi (VE) i 2020 øges kun til 33%.

Hvis regeringen virkelig mener at det skal være tempoet fremover, kommer Danmark først ud af de fossile brændsler i 2070!

Det er selvfølgelig ikke acceptabelt.
Det er nu, der skal investeres i energibesparelser og VE så vi både skaber nye grønne job, sikrer danske virksomheder en stærk placering på eksportmarkederne og, ikke mindst frigør os hurtigere fra stadigt dyrere fossile brændsler.

Regeringen hænger fortsat for meget i at det koster frem for at se energipolitikken som en vigtig investering i vores fremtid.

-På plussiden tæller bl.a. ja et til en stor havmøllepark på Kriegers Flak øst for Møn, og kystnære havmølleparker ved bl.a. København og Århus, er gode og vigtige initiativer.

Begge dele noget, som vi i SF har kæmpet hårdt for.
På plussiden tæller også, at der tages fat på at få kullene ud af de store byer.

-På minussiden tæller især, at der stort set intet er om transportsektorens udslip, som jo er den svære del, men som ikke bare kan ignoreres.

Her henvises til transportforliget, hvor regeringen jo sørgede for mange kilometer ny vej, og oppositionen stod for at sikre ressourcer til bedre offentlig transport, bedre cykelforhold, og mere jernbane.

Regeringen buser desuden på med såkaldt frit brændselsvalg, hvilket ikke er hensigtsmæssigt for i en energistrategi, da det vil spænde ben for biogassen. Skriver SF i sin pressemeddelse.

For yderlig læsning

Seneste nyt fra SF her