SF: Pinligt at Danmark fortsat mangler at gennemføre EUs oversvømmelsesdirektiv

Borgere og virksomheder lider i disse dag under de store vandmasser der i weekenden ramte store dele af Sjælland.

Regeringen står uden en plan for håndtering af de enorme vandmasser klimaforandringerne bringer med sig. Situationen kunne have været anderledes, hvis regeringen ikke havde undtaget oversvømmelser fra spildevandssystemer da den skulle implementere EU’s oversvømmelsesdirektiv.

Skriver SF i sin pressemeddelelse –og forsætter
Så ville myndigheder og borgere have kendt risikoen og have haft mulighed for at tage forholdsregler derefter udtaler Pia Olsen Dyhr, SFs miljøordfører

Direktivet pålægger landene at lave en plan der vurderer oversvømmelsesrisikoen, og udpeger særligt udsatte områder, samt vurderer potentielle økonomiske- og miljømæssige skader.

Endelig skal der udarbejdes risikostyringsplaner – som ville kunne have været kommet de mange københavnere der nu står i vand til knæene til gode.

Da direktivet skulle implementeres mente daværende miljøminister Troels Lund Poulsen ikke at det var relevant for Danmark at implementere det fuldt og derfor lavede man en minimumsimplementering, som SF fortsætter med at stille spørgsmål ved.

De seneste dage tyder på at vi har haft ret i vores kritikpunkter, fortsætter Pia Olsen Dyhr.

Læs mere i denne artikel (side 3) danskmiljøteknologi.dk/DMT_news/DMTnr3_2010.pdf

Da behovet for håndtering af spildevandssystemer må stå lysende klart for alle efter weekendens ekstremregn, har jeg dags dato stillet følgende spørgsmål til miljøministeren.

Vil regeringen nu tage initiativ til at implementere EUs oversvømmelsesdirektiv fuldt ud i Danmark, så skaderne fra ekstremregn og oversvømmelser fra kloak- og afløbs-systemet kan forebygges og minimeres mest muligt.

For yderlig læsning

sf.dk/seneste-nyt
 


Læs også:
Vi har hørt det i skåltalerne siden 2001
-kloakkerne har det ikke for godt
-Og hvad sker der? Ikke, -og en skid.
Læs_det_HER