Vederlag for sin Sjæl


De racistiske udtalelser som menigmand tidligere udtale, med bøjet hoved og langt fra offentligheden er i dag blevet almindelige.

Tonen har ændret sig de sidste 10 år.
Folk føler ikke længer skam ved at kalde andre for “perkere”, samfundsnassere eller give muslimerne som helhed skylden for alt her i landet.

Pia Kjærsgaard og præstefætrene kan mene hvad de vil, men mediernes hjælp i hendes korstog mod dem hun ikke bryder sig om var og er en skændsel.

Velvillige og uden den mindste kritik har medierne viderbragt alt hvad der kom fra den kant.

Hvis medierne skulle leve op til deres selvskabte idealbillede af sig selv som værende samfundets og humanismens vogtere overfor magthaverne skulle de i stedet gå massivt til angreb på denne trent i tiden.

Derfor føler almindelige mennesker ikke længere nogen skam når de udstiller deres intolerance offentligt.

De seneste dage har vist at der heldigvis er nogen der ikke tier og kæmper imod.

Dansk Folkeparti har med den nye udlændingeaftale vist, at partiet stadig ikke er stuerent, siger tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen og erklærer, at han stadig står ved sin udtalelse om Dansk Folkeparti fra 1999.

Henrik Dam Kristensen fra S-ledelsen erklærer sig uenig med Nyrup, og Dansk Folkepartis leder, Pia Kjærsgaard, ryster på hovedet.

S og SF ledelsen tror, at bare de logrer nok med halen for Pia Kjærsgaard så kan de snuppe nogle af deres gamle vælgere tilbage og måske lave det hele om når de får regeringsmagten.

Jeg syntes ikke det er den rigtige taktik for som Matthæus siger i 16 26: Thi hvad gavner det et Menneske, om han vinder den hele Verden, men må bøde med sin Sjæl?

Læs mere på Per Jensen.dk