Dansk muslingeskrab i strid med EU lov

Trods kritik fra EU har Danmark fornyet tilladelsen til naturødelæggende muslingeskrab i Limfjorden.

Skriver SF i sin pressemeddelelse
(Udgivet her den: 24. januar 2011 kl. 17:48)
-Og fortsætter
EU har nu indledt sag mod Danmark for overtrædelse af EU´s naturbeskyttelsesregler.

I oktober 2008 indsendte Danmarks Naturfredningsforening (DN)en klage til Kommissionen over muslingeskrab i Limfjorden, der er klassificeret som EU beskyttet naturområde.

Problemet med muslingefiskeri i Limfjorden er, at man benytter sig af en “skrabemetode”, hvor hele havbunden gennempløjes og truer dyre – og plantelivet på bunden af fjorden.

Kommissionen bad efterfølgende den danske regering om dokumentation for, at muslingefiskeriet i Limfjorden ikke har en negativ indvirkning på naturområdet.

De danske analyser var imidlertid utilstrækkelige, og efterfølgende analyser har da også bekræftet DN´s bekymring.

På den baggrund indledte Kommissionen sidste år en sag mod Danmark for brud på EU regler.

Den danske regering har svaret på Kommissionens anklage, men svaret er ikke offentligt og man kan derfor kun gætte på, at regeringen nægter at erkende de alvorlige konsekvenser af muslingeskrabet.

Heldigvis har DN også klaget til Borgerklageudvalget, hvor drøftelserne mellem udvalget, Kommissionen og klagerne foregår i fuld åbenhed.

Udvalget skal behandle klagen tirsdag formiddag hvor både DN, Kommissionen og muligvis også den danske regering vil tage del i debatten. Skriver SF i sin pressemeddelse

For yderlig læsning

Se seneste nyt fra SF her
 
Borgerklageudvalget / Udvalget for borgerklager