Afstemning om fremtidens miljøpolitik

På onsdag stemmer miljøudvalget om EUs miljøpolitik frem mod 2020, og det er lykkedes Margrete at få sat et stort grønt fingeraftryk. Skriver SF i sin pressemeddelelse
–og forsætter
Udfasning af miljøskadelige subsidier, bindende klimamål for 2030, bedre infrastruktur for cyklister, fuld implementering af Århus-konventionen, styrket biodiversitet, samt bedre affaldshåndtering og genbrug.

Det er nogle af de mærkesager, der ifølge Margrete skal lægge rammen for EUs miljøpolitik indtil 2020, og som hun har arbejdet for i Europa-Parlamentets miljøudvalg.

Som ordfører for den Grønne Gruppe har hun formået at få sat et stort grønt fingeraftryk på den henstilling om EUs 7. miljøhandlingsprogram, der kommer til afstemning i miljøudvalget på onsdag.

At de andre kolleger i miljøudvalget er enige med Margrete er dog langt fra en garanti for at slutresultatet bliver lige så fremadskuende og grønt, som vi ønsker.

Afstemningen er nemlig kun første skridt.
Det giver mandat til at optage forhandlinger med Ministerrådet, hvor en aftale mellem Parlamentet og medlemslandene så skal nås.

Irerne arbejder i disse dage på højtryk for at miljøhandlingsprogrammet endeligt kan vedtages i juni måned og blive det irske formandskabs krone på værket.

Margrete ser også frem til, at vi snarest muligt får en afløser for det 6. miljø-handlingsprogram, der udløb allerede i 2012.

Men iveren efter et hurtigt slutresultat må selvfølgelig ikke medføre en svækkelse af mål og rammer for fremtidens miljøpolitik.

For yderlig læsning

Seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her