Alder, indkomst og køn spiller en væsentlig rolle på tandlægebesøg

Alder, indkomst og køn spiller en væsentlig rolle på tandlægebesøg
Tandlægebesøg er mere udbredte blandt ældre, kvinder og personer med høje indkomster end blandt unge, mænd og personer med lave indkomster.

Skriver Danmarks Statistik i deres pressemeddelelse
Cirka 43 procent af den voksne befolkning var i 2015 en tur i tandlægestolen.
Dette er en målbar nedgang siden 2006, hvor andelen var 47 procent.

Tallene dækker over store forskelle, alt efter hvilken befolkningsgruppe man undersøger.

Laveste indkomster
Tager man borgernes indkomster i betragtning, viser det sig, at de 25 procent af borgerne, der har de laveste indkomster, altså den 1. kvartil, typisk springer tandlægebesøget over.
Således var der blot 28 procent fra denne indkomstgruppe, der var hos tandlægen i 2015.

Største indkomster
I takt med at indkomstniveauet stiger, er der flere borgere, der vælger at gå til tandlægen. For gruppen med de 25 procent af borgerne, som har de største indkomster, den 4. kvartil, så var 56 procent heraf et smut omkring tandlægen samme år.

Derudover tegner statistikken også et billede af, at der er en væsentlig forskel imellem kønnene, og hvor store andele der frekventerer tandlægestolen.

For alle opgjorte år er andelen af kvinder, der var ved tandlægen, højere, end andelen af mænd der gik til tandlægen. Spændet var størst i 2006 og 2011 med 6,6 procentpoint, men ligger stabilt mellem seks og syv procentpoint for alle årene.

Derimod har der i de seneste år været en udvikling i husstandenes gennemsnitlige forbrug på tandlægebesøg. Opgjort i faste priser brugte en gennemsnitlig husstand 2.290 kr. i 2006, hvorefter det voksede til 2.617 kr. i 2011. Siden da er beløbet faldet til det laveste niveau i en tiårig periode på 2.022 kr. i 2015.

Udover husstandenes udgifter til tandlægebesøg, har det offentlige udgifter til tandlægehjælp. Ser man på 2015 havde det offentlige i alt udgifter for 1,54 milliarder kroner til tandlægehjælp. Typisk stiger udgiften til borgernes tandlægehjælp, desto ældre de er.

De 69-årige får tilsammen 37,3 millioner kroner i tandlægehjælp og er dermed den aldersgruppe, der modtager mest tandlægehjælp. Tandlægehjælpen til borgere over 69 år falder, i takt med at aldersgrupperne bliver mindre.

Tallene i artiklen er undtaget børn under 18 år, der går gratis til tandlægen.
I statistikken gøres der ikke forskel på typen af konsultation ved tandlæge og tandpleje.

Referance

Danmarks Statistik

For yderlig læsning

/maria-johannesen-os-der-ikke-har-rad-til-tandlaege